Geen verwijzing nodig

Vanaf 1 januari 2006 heeft u géén verwijzing meer nodig voor een bezoek aan de fysiotherapeut. Indien u het nodig acht kunt u altijd nog eerst een afspraak maken bij uw huisarts, maar dit hoeft in principe niet meer.

Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of behandeling middels fysiotherapie voor u geindiceerd is. Zo niet dan kan de fysiotherapeut u bijvoorbeeld doorverwijzen naar de huisarts.